Pink & White Stripe Napkin

Available Sizes:

Napkins, 90″ x 156″ Banquet, 96″ Round, 120″ Round, 132″ Round


Pink White Stripe Napkin2