Fuchsia Tissue Tie

Available Sizes:

Napkins, 84″ x 84″ Square, 120″ Round, 132″ Round, Chair Ties


Fuchsia Tissue Tie