Navy Velvet

Available Sizes:

Napkins, 120″ Round, 132″ Round


Navy Velvet