Fuchsia Poly Dupioni Napkin

  Available Sizes
  Napkins, 90″ x 156″ Banquet, 96″ Round, 120″ Round, 132″ Round, 90″ x 132″ Banquet

  View Product

  Rose Poly Dupioni Napkin

  Available Sizes
  Napkins, 90″ x 156″ Banquet, 96″ Round, 108″ Round, 120″ Round, 132″ Round

  View Product

  Teal Poly Dupioni Napkin
  Light Blue Poly Dupioni Napkin

  Available Sizes
  Napkins, 90″ x 90″ Square, 90″ x 156″ Banquet, 96″ Round, 120″ Round, 132″ Round, 90″ x 132″ Banquet

  View Product

  Seafoam Poly Dupioni Napkin
  Sage Poly Dupioni Napkin

  Available Sizes
  90″ x 90″ Square, 90″ x 156″ Banquet, 96″ Round, 108″ Round, 120″ Round, 132″ Round

  View Product

  Lime Poly Dupioni Napkin

  Available Sizes
  Napkins, 90″ x 90″ Square, 90″ x 156″ Banquet, 96″ Round, 120″ Round, 132″ Round, Chair Ties, Table Runners, 120″ x 120″ Square

  View Product

  Celery Dupioni Napkin

  Available Sizes
  Napkins, 90″ x 156″ Banquet, 96″ Round, 108″ Round, 120″ Round, 132″ Round, Chair Ties, Table Runners, 108″ x 156″ Banquet, Chair Pads

  View Product

  Peach Poly Dupioni Napkin

  Available Sizes
  Napkins, 90″ x 90″ Square, 90″ x 156″ Banquet, 96″ Round, 120″ Round, 132″ Round, Table Runners, Chair Pads, 120″ x 120″ Square

  View Product

  Purple Poly Dupioni Napkin

  Available Sizes
  Napkins, 90″ x 90″ Square, 90″ x 156″ Banquet, 96″ Round, 108″ Round, 120″ Round, 132″ Round, Chair Ties, Chair Pads

  View Product

  Red Poly Dupioni Napkin

  Available Sizes
  Napkins, 90″ x 90″ Square, 90″ x 156″ Banquet, 96″ Round, 108″ Round, 120″ Round, 132″ Round, 108″ x 156″ Banquet

  View Product

  Cranberry Poly Dupioni Napkin

  Available Sizes
  Napkins, 90″ x 90″ Square, 90″ x 156″ Banquet, 96″ Round, 108″ Round, 120″ Round, 132″ Round, 45″ x 45″ Square

  View Product

  Pewter Poly Dupioni Napkin

  Available Sizes
  Napkins, 90″ x 90″ Square, 90″ x 156″ Banquet, 96″ Round, 108″ Round, 120″ Round, 132″ Round, Chair Pads, Pillows

  View Product

  Pecan Poly Dupioni Napkin

  Available Sizes
  Napkins, 90″ x 90″ Square, 90″ x 156″ Banquet, 96″ Round, 108″ Round, 120″ Round, 132″ Round, Table Runners, 108″ x 156″ Banquet

  View Product

  Ivory Poly Dupioni Napkin

  Available Sizes
  Napkins, 90″ x 90″ Square, 90″ x 156″ Banquet, 96″ Round, 108″ Round, 120″ Round, 132″ Round, Chair Ties, Chair Tails, Table Runners, 108″ x 156″ Banquet, 132″ x 132″ Square

  View Product

  Black Poly Dupioni Napkin

  Available Sizes
  Napkins, 90″ x 156″ Banquet, 96″ Round, 108″ Round, 132″ Round, Table Runners

  View Product

  White Poly Dupioni Napkin

  Available Sizes
  Napkins, 90″ x 90″ Square, 90″ x 156″ Banquet, 96″ Round, 108″ Round, 120″ Round, 132″ Round, Chair Tails, Chair Caps, 108″ x 156″ Banquet

  View Product